Konkurs za honorarni posao: Stručno lice za pružanje prve pomoći u okviru projekta ”Oplaneti se, sačuvaj planetu”.

Opšte informacije

Poslodavac: Centar za razvoj obrazovanja ”Planeta”

Naziv pozicije: Stručno lice za pružanje prve pomoći

Period angažovanja: maj – jul 2017.

Tip angažovanja: Ugovor o delu

 

Uslovi rada:

-honorar u iznosu od 12.000,00 dinara BRUTO;

-šest vikenda angažovanja u ukupnom trajanju od 12-18 radnih sati;

-obezbeđeni obroci za vreme rada;

-obezbeđen materijal za rad (komplet za pružanje prve pomoći)

-rad na području grada Sombora

-rad sa decom i mladima

 

Opis zaduženja i odgovornosti:

– pružanje prve pomoći (ukoliko se za to ukaže potreba) za vreme slobodnih aktivnosti u prirodi;

– komunikacija sa službom Hitne pomoći (ukoliko se za to ukaže potreba) za vreme slobodnih aktivnosti u prirodi.

Potrebne kvalifikacije:

-punoletna osoba, tj. sa minimum 18 godina (gornja granica godišta nije ograničena);

-završen neki od sledećih nivoa obrazovanja – diploma srednje škole, više škole ili fakulteta,  ALI UZ OBAVEZNO položenen ispit/kurs za pružanje prve pomoći;

-iskustvo u radu sa decom je poželjno (ali ne eliminaciono);

-poznavanje rada sa decom sa smetnjama u razvoj je poželjno (ali ne eliminaciono);

NAPOMENA: kandidati/kinje koji/e uz položen ispit/kurs za pružanje prve pomoći imaju i diplomu medicinske struke imaće prednost.

 

Svi zainteresovani kandidati/kinje treba da pošalju sledeće dokumente:

1. CV (u kome je obavezno navesti kontakt telefon i e-mail adresu)

2. motivaciono pismo (do 500 reči)

3. dokaz o poznavanju metoda pružanja prve pomoći

 

Dokumente poslati na e-mail adresu centar.planeta@gmail.com sa naznakom „Prijava za radno mesto Stručno lice za pružanje prve pomoći “ najkasnije do  20.04.2017. godine (do 23:59h). Sve prijave koji nisu potpune ili su stigle nakon predviđenog roka neće se razmatrati.

 

U periodu od 21.04.2017. do 27.04.2017. godine komisija će doneti odluku o pristiglim prijavama i, po potrebi, pozvati uži krug kanidata/kinja na razgovor. Svi prijavljeni kandidati/kinje treba da u tom periodu proveravaju svoje e-mejl adrese kako bi pravovremeno videli obaveštenje o rezultatima konkursa.

 

Predviđen početak radnog angažmana je druga nedelja maja 2017. godine.

Za više informacija možete se obratiti putem mejla centar.planeta@gmail.com

 

Ukoliko volite da se družite, radite sa decom, provodite vreme u prirodi, a posedujete gore pomenute kvalifikacije, javite nam se! 🙂

 

Više o projektu ”Oplaneti se, sačuvaj planetu”

Konkurs za honorarni posao otvoren je u sklopu projekta ”Oplaneti se, sačuvaj plnetu”. Cilj projekta jeste razvoj ekološke svesti i odgovornosti prema životnoj sredini, kao i podsticanje dece, sa i bez smetnji u razvoju, da više vremena borave u prirodi, budu fizički aktivni i na taj način brinu o svom zdravlju, stiču naviku da čuvaju prirodu i da prihvate drugačije od sebe kao ravnopravne članove društva. Želimo da kroz rekreativne šetnje i razne tipove aktivnosti u samoj prirodi  razvijamo ekološku svest kod dece, jer ako ih u ranijem uzrastu naučimo da se odgovorno ponašaju prema prirodi, takvo ponašanje će postati navika, tj. održivo i od neprocenjivog značaja za životnu sredinu, pa samim tim i za njih same. Pročitajte još na: Oplaneti se, sačuvaj planetu

Projekat finansijski podržava Trag fondacija.

 

You may also like

Otvoren poziv za volontere // FIZI BIZI FEST 8
Otvoren poziv za predavače Fizi Bizi Fest 8 // ROK za slanje prijave: 23. oktobar!
Otvoren poziv za volontere FIZI BIZI FEST 7 // ROK 5. novembar !

Ena Horvat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *