Festival nauke Fizi Bizi Fest se organizuje već šest godina unazad. Njegovi počeci datiraju iz 2011. godine, kada je po prvi put organizavan u školi ”Ivo Lola Ribar” u Somboru, a 2015. godine prerasta u gradski festival. Festival je postao neki vid tradicionalnog događaja, svakog novembra od 2011. godine do 2016. godine koji svojim kvalitetom može da parira festivalima u većim gradovima Srbije (Beograd, Novi Sad, Niš) i predstavlja jedini festivala ovog tipa u našem Gradu.

12037995_1491452767846726_2778690619309108243_n                        fb - 2016 - logo

Fizi logo 2015. godine                               Fizi logo 2016. godine

Cilj Fizi Bizi festivala nauke jeste promocija i popularizacija nauke i naučnog poziva među decom i mladima, razvoj ljubavi prema nauci i informiranja mladih o važnosti nauke u savremenom društvu, kako u domenu fundamentalne tj. istraživačke nauke, tako i njenih primenjenih disciplina.

Festival obuhvata dve programske celine: naučno-eksperimentalne postavke i naučno-popularna predavanja koji podrazumevaju kombinaciju kreativnog, inovativnog i edukativnog pristupa u prezentovanju naučnih sadržaja deci i mladima od strane dece i mladih.

U okviru somborskog festivala nauke svake godine uspovlja se saradnja sa institucijama ili pojedincima u oblasti nauke van Grada Sombora, i tako se Grad Sombor afirmiše kao grad koji podržava i ceni obrazovanje i naučno stvaralaštvo. Tako je do sada uspostavljena saradnja sa tri departmana Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu (za hemiju, fiziku, biologiju), prikazano preko 70  naučnih postavki/radionica/eksperimenata srenjoškolaca/studenata i osnovaca; Uspostavljena saradnja sa eminentnim stručnjacima –predavačima koji dolaze iz različitih institucija iz Sombora, Novog Sada,  Kamenice, Beograda, Valjeva: Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, Biološki fakultet Beograd, Istraživačka stanica Petnica, Institut za biološka istaživanja ”Siniša Stanković”, Insitut za onkologiju u Kamenici, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Gimnazija ”Veljko Petrović” Sombor, OŠ ”Ivo Lola Ribar” Sombor, Pedagoški fakultet u Somboru itd.

U protekle dve godine na festivalu je prikazano preko 70 naučnih postavki/radionica/eksperimenata srenjoškolaca/studenata i osnovaca i 21 naučno-popularno predavanje koji promovišu prirodne nauke i razvijaju interesovanje i ljubav prema nauci.

 

”Fizi Bizi Fest 7” je jedan od najvažnijih obrazovnih događaja u gradu koji promoviše talente i bavljenje naukom. Festival predstavlja mesto okupljanja talentovane dece i mladih, kao i stručnjaka u oblasti nauke koji žive i rade, uglavnom, izvan Sombora i aktivno se bave naučnim istraživanjima i popularizacijom nauke, te je festival jedinstvena prilika da se svi oni okupe na istom mestu. Takođe, festival je i jedinstvena prilika da Somborci mogu besplatno prisustvovati njihovim predavanjima, ali i pogledati i aktivno učestvovati u velikom broju naučno-eksperimentalnih postavki koju su pripremila deca i mladi sa svojim nastavnicima mentorima.

 

Iz godine u godinu festival ima sve veći broj posetilaca iz različitih uzrasnih kategorija (deca, mladi, odrasli). O broju korisnika u prilog idu sledeći podaci iz protekle dve godine održavanja festivala:
-ukupno 394 direktna korisnika – učesnika
-mladi, učesnici/prezentatori na Festivalu nauke (113)
-mladi volonteri na Festivalu nauke (61)
– predavači na festivalu nauke (20)
-gosti festivala – osnovci (136)
-56 nastavika mentora sa osnovce srednjoškolce i studente
-9 spoljnih saradnika članova stručnog žirija za ocenjivanje naučnih postavki i komisije za brojanje glasova
-broj posetilaca u protekle dve godine procenjujemo na više od 2000.

-promo kampanja 2016. godine-

Oficijelni video Fizi Bizi Fest 2016

-promo kampanja 2015. godine-

Oficijelni video Fizi Bizi Fest 5

Prilikom organizovanja festivala nauke naš grad poseti veliki broj eminentnih stručnjaka (predavačima koji dolaze iz različitih institucija: Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, Biološki fakultet Beograd, Istraživačka stanica Petnica, Institut za biološka istaživanja ”Siniša Stanković”, Insitut za onkologiju u Kamenici, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Gimnazija ”Veljko Petrović” Sombor, OŠ ”Ivo Lola Ribar” Sombor, Pedagoški fakultet u Somboru itd.) iz različitih oblasti (fizika, hemija, biologija i sl.) i mladima ukažu na značaj nauke za razvoj svakog društva.

 

 

Zašto je Fizi Bizi je i društveno odgovoran festival nauke?

  • 2016. godine jedan od učesnika bila je i škola za osnovno i srednje obrazovanje osoba sa smetnjama u razvoju ”Vuk Karadžić”, koji su potpuno ravnopravno učestvovali kako u naučno-eksperimentalnim postavkama, tako i na naučno-popularnim predavanjima;
  • Svim školama obezbeđujemo potreban materijal za realizaciju naučno-eksperimentalnih postavki (što nije slučaj sa drugim festivalima nauke u Srbiji), tako da škole ne moraju, ionako mala sredstava koja imaju, da ulažu na dodatne troškove;
  • Ulaz na Fizi Bizi se nikada nije naplaćivao, jer održavamo tradiciju besplatnog ulaza svim građanima, te na taj način festival postaje dostupan i onima koji su slabijeg ekonomskog stanja i ne bi mogli da plate ulaz;
  • Fizi Bizi je nagradnog karaktera tj. od 2015. godine svaki festival predviđa nagradni fond za najbolje postavke po oceni žirija i publike.
  • Zato što omogućava mladima i deci da od najranijih dana budu društveno odgovorni i korisni članovi svoje lokalne zajednice.

Kao što smo već naveli festival ima šestogodišnju tradiciju i svake godine privlači
više učesnika i više posetilaca. Do 2015. godine realizovan je unutar prostorija OŠ ”Ivo Lola Ribar”, a od 2015. godine, shodno pokazanom velikom interesovanju građana za festival, on je premešten u veći prostor Gradske kuće. Kako i ovaj prostor postaje mali za veliki broj posetilaca 2016. godine, festival je potrebno premestiti u još veći i funkcionalno bolje organizovan prostor.

Festival nauke u Somboru je redak primer dobre prakse u organizaciji sadržaja ovog tipa, i odmah je posle najvećih gradova u Srbiji: Beograda, Novog Sada i Niša koji imaju festivale nauke. Kako je naša prednost multietnička sredina i blizina granice, festival ima potencijal da postane vid prekogranične saradnje sa Republikom Hrvatskom i Republikom Mađarskom, što Somboru može doneti mnoge koristi i promociju našeg Grada u inostranstvu.

On jedan od retkih, ako ne i jedini događaj u gradu koji promoviše naučno i tehnološko stvaralaštvo među decom i mladima, samim tim je jedinstven i originalan za područje grada Sombora i šire. Napredak nauke i tehnologije je karakteristika 21. veka i zato deci i mladima od najranijih dana treba omogućiti da se bave naukom, koja će u budućnosti možda biti njihov životni poziv.

 

Još informacija i  fotografija možete pročitati i videti klikom na sledeće linkove:

 

Vidimo se na Fizi Bizi Fest 7!