Pripremna nastava iz matematike za osmake, u organizaciji Centra za razvoj obrazovanja “Planeta”, počeće 15. januara 2018. godine.

 

Na ovaj način somborskim osnovcima se po drugi put pruža mogućnost sticanja dodatnih znanja iz matematike. Pripremna nastava, zajedno sa posebno osmišljenim pristupom samostalnom vežbanju zadataka i proveri dobijenih rezultata, prvenstveno ima za cilj što uspešniju pripremu učenika za upis u novi informatički smer u somborskoj Gimnaziji, kao i za polaganje redovnog završnog ispita iz matematike.

 

Prošlogodišnje iskustvo pokazuje da je tada sprovedena pripremna nastava pružila dodatna, dugoročno vrlo korisna, matematička znanja svim učenicima koji su položili prijemni ispit, usprkos činjenici da se nije moglo formirati odeljenje na novom smeru. Pripreme iz proleća 2017. nameću nekoliko veoma bitnih zaključaka. Kao prvi i najvažniji, jeste spoznaja da su somborskim osnovcima neophodne dodatne pripreme sa većim brojem časova, uz primenu efikasnih metoda rada nastavnika. Drugi zaključak nameće potrebu mnogo veće angažovanosti samih učenika u toku priprema, najviše u pogledu njihovog samostalnog rada. Treći zaključak, kao poslednji, ali ne i manje bitan, jeste činjenica da pripremna nastava sigurno dovodi do značajnog napretka učeničkih sposobnosti u savladavanju znanja iz matematike i na taj način se pokazuje od velike koristi i na drugim smerovima u gimnaziji koje učenici takođe upisuju.

 

Neophodnost obezbeđivanja uslova za obimniju pripremu i nedostatak kapaciteta Gimnazije da tako nešto samostalno organizuje, navelo je Centar za razvoj obrazovanja “Planeta”, da ponudi rešenje  u vidu organizacije istih. Na tim osnovama svi somborski osmaci (ali i sedmaci) ove godine imaće mogućnost da biraju između dva modula pripremne nastave ili da se odluče da pohađaju oba i da na taj način još bolje savladaju potrebno gradivo iz matematike.

Pripreme Gimnazije odnosno modul 1 biće i dalje besplatan za sve polaznike, a održavaće se svake subote prepodne u periodu od 20. januara do 2. juna naredne godine. Modul 2 koji će organizovati Centar za razvoj obrazovanja “Planeta” odvijaće se svakog ponedeljka i četvrtka u periodu od 15. januara do 31. maja u terminu od 19:30 do 21:00 uz naknadu u iznosu od 16.0000 dinara (4 mesečne rate od po 4000 dinara). Na oba modula će se obrađivati 12 oblasti, ali uz različiti broj časova, 28 na modulu 1 i 72 na modulu 2. Pored razlike u broju časova, druga značajna razlika će se ogledati u tome što će učenici na modulu 2 nakon svakog dvočasa dobijati 5 zadataka za domaći rad, koji će narednog dvočasa biti u obavezi da predaju. Na taj način profesori će dobijati pravovremene povratne informacije o savladanosti gradiva, a učenici odgovor na pitanje da li je to što su naučili dovoljno ili nije da urade tačno zadatke, zajedno sa odgovorom kako bi tebalo da se uradi zadatak u slučaju da su predali pogrešan rezultat.

 

Rezultati domaćih radova bodovaće se svakog meseca i predstavljaće način i priliku za one najvrednije da obezbede sebi popust u plaćanju priprema i do 100%.

Roditeljski sastanci sa prezentacijom svih pojedinosti priprema će se održati u sledećim gradskim osnovnim školama po sledećem rasporedu:

OŠ “Nikola Vukićević” ………… ponedeljak, 18.12. u 19:30

OŠ “Ivo Lola Ribar” …………….  sreda, 20.12. u 19:30

OŠ “Avram Mrazović” ………..  četvrtak, 21.12. u 19:30

OŠ “Dositej Obradović” ……… petak, 22.12. u 19:30

Svi zainteresovani roditelji mogu prisustvovati sastancima u bilo kojoj školi.

Prijave za pohađanje pripremne nastave po modulu 2, koji će organizovati Centar za razvoj obrazovanja “Planeta”, traju do 10. januara. Do datog datuma roditelj će biti u prilici da u ugovoru precizira način plaćanja naknade u ukupnom iznosu od 16.000 dinara. Ukoliko se prijava ne obavi do isteka roka, tj. izvrši se nakon što je kurs već počeo, mesečna naknada će iznositi 5.000 dinara.

 

Prijavni formular možete preuzeti na linku ispod.

Prijavni formular_matematika_osnovci _2018

You may also like

Počeo sa realizacijom projekat ”Košnica” /// Projekti 2019
Odobren projekat ”KOŠNICA” /// Projekti 2019
Počela pripremna nastava iz matematike /// Završni ispit 2019

Ena Horvat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *